Wielkość czcionki: A + A - Reset
Start Węgiel brunatny Seminarium w Ministerstwie Gospodarki ws. odkrywki
Seminarium w Ministerstwie Gospodarki ws. odkrywki Drukuj
Na 4 lutego br. Ministerstwo Gospodarki zaprosiło przedstawicieli samorządów zagrożonych odkrywką i negatywnymi skutkami wprowadzenia ochrony złóż węgla brunatnego na Seminarium dotyczące złoża węgla brunatnego „Legnica”. Jednak dla wszystkich samorządowców przewidziano jedynie … dziesięciominutowe wystąpienie.

W rozmowie telefonicznej z 23 grudnia 2009r. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki poinformowali samorządy zagrożone odkrywką, że planowane wstępnie na 11 stycznia 2010 r. spotkanie pana Ministra Waldemara Pawlaka (w następstwie pisma gmin inicjatorów referendum do p. Premiera Donalda Tuska z października br.) z przedstawicielami samorządów zagrożonych budową odkrywkowej kopalni węgla brunatnego z przyczyn obiektywnych nie dojdzie do skutku.

8 stycznia 2010 r. drogą mailową Ministerstwo Gospodarki zaprosiło przedstawicieli samorządów zagrożonych odkrywką i negatywnymi skutkami wprowadzenia ochrony złóż węgla brunatnego na Seminarium dotyczące złoża węgla brunatnego „Legnica”.

Seminarium zaplanowano 4 lutego 2010 roku o godzinie 12.00, w sali AB w Gmachu Ministerstwa Gospodarki (Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5). W Seminarium udział zapowiedzieli przedstawiciele administracji rządowej - przewidziana jest obecność wicepremiera Waldemara Pawlaka, Głównego Geologa Kraju, wojewody dolnośląskiego, przedstawicieli AGH – prof. Kasztelewicz, administracji samorządowej oraz przedstawicieli kopalń węgla brunatnego.

Proponowany Plan Seminarium dotyczącego złoża węgla brunatnego „Legnica”

 

1.      Wstęp, przywitanie gości

– Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak  - 15 min.


2.      Słowo wstępne                           

– Wojewoda dolnośląski, Główny Geolog Kraju  – 10 min.

3.      Węgiel brunatny w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku          

– Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak lub DE  – 10 min.

4.      Stanowisko władz lokalnych regionu legnickiego                     

– Przedstawiciel władz lokalnych  – 10 min.

5.      Proces koncesjonowania, nowe Prawo geologiczne i górnicze
      (udział społeczeństwa) – MŚ   – 10 min.

6.      Atuty branży węgla brunatnego                                                

– AGH (prof. Kasztelewicz)  – 10 min

7.      Rozwój górnictwa węgla brunatnego (plany rozwoju)              

– Przedstawiciele kopalń węgla brunatnego (po 5 min.)   – 20 min  

8.      Kopalnia węgla brunatnego szansą rozwoju regionu                 

– Przedstawiciel Gminy Kleszczów   – 10 min.

9.      Dyskusja otwarta (na zasadzie wcześniejszych zgłoszeń)   – 30 min.

10.    Podsumowanie spotkania i dyskusji        

– Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak lub Pani Minister J. Strzelec - Łobodzińska – 10 min.

 

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki - Departamentu Energetyki do udziału w Seminarium w sprawie złoża węgla brunatnego „Legnica” samorządowcy potwierdzili swój udział.

Oczywiście jako bezpośrednio zagrożeni budową kopalni oraz możliwym wcześniejszym zabezpieczeniem złoża przed dalszą zabudową infrastrukturalną weźmiemy udział w Seminarium.

Swój udział pragną zgłosić Wójtowie i Burmistrzowie 6 gmin inicjatorów referendum z 27.09.2009 r. tj. Kunice, Lubin, Miłkowice, Ruja, Ścinawa, Prochowice w osobach pp. Ireny Rogowskiej, Haliny Kołodziejskiej, Roberta Chruściela, Zdzisława Tersy, Waldemara Kwaśnego, Andrzeja Holdenmajera oraz Wójtowie 9 Gmin tj. Pęcław, Rudna, Grębocice,

Głogów, Radwanice, Polkowice, Jerzmanowa, Gaworzyce, Żukowice leżących

na tzw. perspektywicznym złożu węgla brunatnego, które mają wg przyjętej przez rząd "Polityki energetycznej Polski do 2030 r" również być objęte ochroną złoża. Ponadto w Seminarium chcą wziąć udział przedstawiciele Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, przedstawiciele Społecznego Komitetu „STOP odkrywce” oraz co najmniej dwóch ekspertów z tytułami naukowymi powołanych przez gminy leżące na złożu „Legnica” a także grupa przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych.

Wszyscy wymienieni wyżej reprezentują stronę społeczną przeciwną planom budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w subregionie legnickim i chcieliby mieć możliwość pełnego zaprezentowania swojego stanowiska oraz argumentów również z użyciem stosownej prezentacji multimedialnej.

Z przykrością stwierdzamy, że w programie Seminarium dla władz lokalnych z regionu legnickiego przewidziano zaledwie 10 minutowe wystąpienie co pozostaje w rażącej dysproporcji do czasu jaki będą mieć do swojej dyspozycji zdeklarowani zwolennicy budowy kopalni węgla brunatnego reprezentujący sektor energetyczno -węglowy.

Pozostawienie proporcji czasowej  zwolenników do przeciwników w układzie 4 do 1 podważałoby przyjęte w cywilizowanym świecie dobre obyczaje dotyczące debaty i niemal całkowicie podważałoby sens udziału samorządowców w Seminarium.

Postulujemy zatem przeznaczenie co najmniej takiej same samej ilości czasu na wystąpienia strony społecznej jaką mają nasi adwersarze.

Jednocześnie informujemy, że zaproszenie na seminarium w żaden sposób nie załatwia naszej prośby o spotkanie z p. Premierem jaką przesłaliśmy jeszcze w październiku zeszłego roku. Prośba o zorganizowanie spotkania została przekazana do Wicepremiera, Ministra Gospodarki o czym powiadomiła nas pismem z dnia 28.10.2009   p.Urszula Bednarz -Brzozowska z Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów. 

Prośbę ponowiliśmy pismem z 5 stycznia br. W związku z powyższym postulujemy również, aby korzystając okazji, p. Wicepremier Waldemar Pawlak spotkał się z grupą samorządowców jeszcze przed wyznaczonym na g. 12.00 Seminarium z dnia 4.02.2010 r. celem przedstawienia argumentów przeciwników budowy kopalni oraz sytuacji społecznej w regionie będącej następstwem kampanii referendalnej i samego referendum”.

 

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj15296
mod_vvisit_counterWczoraj18580
mod_vvisit_counterW tym tygodniu15296
mod_vvisit_counterW tym miesiącu512489
mod_vvisit_counterOd początku24261700